Viltspårsäsongen 2020

Landseer S VCH Kransbackens Fanny af Gopa med ägare Britta Lindgren, Umeå. Segrare av årets ordinarie prov som genomfördes i augusti, tillika flitiga deltagare på rörliga prov som även genomfört viltspårprov med rovdjursdelar!

Nu är snön här och viltspårsäsongen 2020 är över. Vintern 2019/2020 var väldigt mild, det töade och frös i omgångar men trots den milda vintern blev våren sen. I början på säsongen var det svårt att komma åt stora delar av mina marker för att gå spår, och det krävdes en del uppfinningsrikedom för att komma igång med viltspårsäsongen och även genomföra viltspårkursen på våren, men det ordnade sig det också med att använda mark i grannbyn Rotsjöns jaktområde till spårkursen på våren. Till slut tinade vägarna upp även till de bortre delarna av spårmarkerna så säsongen kunde dra igång på allvar.

Hela året 2020 har till stor präglats av den globala pandemin, COVID-19, som inneburit en hel del omställningar och inskränkningar i verksamheten. Trots allt kommer hälsan först så det är bara att ta det som det kommer, men bland annat blev det inte något av Övre Norrlands Taxklubbs ganska stora ordinarie viltspårprov i år eftersom de ställdes in på grund av SKK:s restriktioner för hundverksamheten under sommaren. Normalt sett dömer jag på ett av dessa prov vart år i augusti. Ett av mina ordinarie prov här i Forsliden som låg på försommaren drabbades också av restriktionerna och fick ställas in, men det var möjligt att genomföra det senare och det gjorde vi men med restriktioner för att begränsa risken för smitta så mycket som möjligt.

Trots restriktioner har det varit möjligt att under hela säsongen genomföra rörliga viltspårprov, eftersom man endast är domare och hundförare samt att det är möjligt att hålla trygga avstånd ute i skogen. Det har dock inte varit möjligt att ta emot hundägare som rest långt till provorten under större delen av säsongen. Intresset för viltspårprov har varit väldigt bra i år, kanske beroende på att andra verksamheter legat nere, och det har blivit väldigt många prov och även ett stort deltagande på kurserna i år.

Tack till alla som deltagit på prov och kurser, samt ett stort grattis till de fina resultat era hundar presterat!

Taxarna S VCH Parashies Isterband "Ester"  (2:a placering) och S VCH Sensible's Dream Girl "Flicka" (5:e placering) med matte Carina Pettersson, Bullmark.

Ordinarie viltspårprov 2020-08-16

SBaK NÖ Viltspårprov Forsliden, Burträsk - Ordinarie 2020-08-16

Årets ordinarie prov i Forsliden blev det största hittills sett till deltagarantalet, med 10 startande hundekipage. På årets prov fick jag hjälp av ytterligare en domare från Skellefteå, Gunhild Björne som är viltspåransvarig och även en väldigt aktiv domare inom SSRK Skellefteåsektionen. Vi tackar så mycket för engagemanget!

Ett stort tack får även riktas till Pia Jacobsson som för tredje året i rad sköter matlagningen! I år blev det en del huvudbry för att servera mat på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt men det löste sig det också.

Provet genomfördes utan tillgång till inomhuslokal för att vara så säkert som möjligt och alla följde duktigt de rådande smittskyddsrekommendationerna. Eftersom det var många startande hundar blev det också en del väntan, men alla tog det med ro. Väldigt positiv stämning var det också under hela provdagen.

Det var många välmeriterade hundar som deltog och kämpade om titeln, och det var flera berömvärda prestationer under dagen. Många av spåren låg i tuff terräng med stenblock, hällar och kuperad terräng som satte hundar och förare på prov. Men som segrare stod till slut landseer S VCH Kransbackens Fanny af Gopa med matte Britta Lindgren, Umeå som genomförde ett föredömligt spårarbete trots färsk viltstörning av björn. Även en del andra ekipage hade störningar av vilt, två till hade troliga rovviltstörningar och en hade störning av fågel.

Lapska vallhunden Kläppylets Giivis Geassi med ägare tillika uppfödare Lotta Brännström, Kåge, placerade sig som 3:a med en 1:a på sitt spår.

Det blev väldigt goda resultat med totalt åtta pristagande hundar, sex stycken med 1:a pris varav ett med HP och två 2:a pris. För flera startande hundar och även för några förare var det första försöket på ordinarie prov, medan några startat på flertalet ordinarie prov och har rutin på det. Det är alltid roligt att se olika raser och rasgrupper representerade, vilket också skedde i år och ett stort urval raser kom till start.

Förhoppningsvis blir nästkommande år mer gynnsamt avseende möjligheter att hålla ordinarie prov, eftersom det erbjuder möjligheter för de som redan meriterat fram sin hund till champion att träna mot nya mål och få nya utmaningar för sig och sina hundar. Dessutom skapar det en gemenskap inom provformen som man annars inte får möjlighet till om man enbart startar på rörliga prov. Det är viktigt att framhålla att det tävlingsmomentet borde avdramatiseras och det viktigaste är ändå att utmana sig själv och sin hund som ekipage, och ordinarie prov skapar helt andra förutsättningar eftersom eventuell väntetid och blotta närvaron av andra ekipage skapar störningsmoment som inte förekommer på ett rörligt prov.

Ett väldigt lyckat prov blev det trots att coronaepidemin hängde över oss alla detta år, och det känns bra att det ändå gick att genomföra någonting som spred glädje i tillvaron. Det var egentligen inget problem att genomföra provet heller utifrån rådande förutsättningar, det krävdes dock en del eftertanke.

Whippeten Between the Lines Jonte "Dobby" och matte Malin Karlsson, Bureå, tog en 4:e placering också med ett 1:a pris på sitt prov.

Whippeten S VCH Age Quod Agis Clash of the Titans, ägd och uppfödd av Susanne Häggbom, Bjurholm, tog ett 1:a pris på sitt spår och erhöll en 6:e placering.

Staffordshire bullterriern S VCH Matheriz Harmonic Hurricane med ägare Magnus Pettersson, Skellefteå, gjorde ett mycket bra jobb men hade tyvärr otur med en intressant störning som var lite för frestande och det blev ett 2:a pris på spåret.

Eva Stuge, Örträsk, med sina långhåriga vorsteh tikar S VCH Wilma och S VCH Allas Vår Jaga (på provet förd av Anton Stuge). Wilma jobbade på till ett stabilt 2:a pris medan Allas Vår Jaga tyvärr inte gick till pris eftersom hon fick störning av fågel som hon inte kunde motstå att jaga istället...

Viltspårkurs – Steg 2 utbildningstillfälle 2020-10-03 – 2020-10-04

Under helgen genomförde vi en Viltspårkurs - Steg 2 med fullt deltagarantal (10 hundekipage och dessutom ett par medföljande). De flesta hundarna var yngre förmågor som ännu endast är i startgroparna på sina karriärer som spårhundar. Det var flera olika raser med väldigt skilda arbetssätt som var representerade, vilket är givande att se och diskutera kring.

Vädret var inte precis toppen men inte heller som allra värst, det var väldigt tjock dimma båda dagarna och det märktes av ganska mycket eftersom de flesta spåren lades uppe på berget och där låg dimman väldigt tjock. Det störde inte hundarnas prestationer nämnvärt, de tolererar ganska mycket variation i väder utan att det egentligen påverkar dem (frånsett kraftigt solsken vilket påverkar hundarna mest, men det behövde vi som sagt inte alls riskera att utsättas för denna helg) men det blev ganska svårt att observera de olika ekipagens arbete.

Vackert väder...  Egentligen bra väder för hundarna eftersom det inte var särskilt varmt men ändå inte kallt. Lite dålig sikt tyvärr.

Först av allt fick deltagarna prova dela älgklövar. Vi delar klövarna genom att klyva dem så att varje tå kan användas för sig. På detta vis får man mer utbyte av klövarna och de kan användas till att lägga fler spår. Det var inte många som provat detta förut men alla tog sig villigt an uppgiften.

Sedan var det dags för spårläggning och alla fick lägga två spår vardera enligt instruktion. Det är egentligen ganska svårt att lägga spår och speciellt att lägga spår efter en anvisad modell och det var en utmaning, men alla gjorde sitt bästa och det blev väldigt bra spår för hundarna att ta sig an. Det första spåret fick alla gå sitt eget spår, för att bättre kunna se hur hunden förhöll sig till spåret som föraren visste var de lagt, och det andra spåret fick var och en byta spår med en annan deltagare.

De första spåren var kortare spår designade för att testa hundarnas spårnoggrannhet, delar av spåret låg tätt ihop vilket frestade några av hundarna att gena i vind medan andra gick hela vägen i spårkärnan. Samtliga hundar löste sina spår utan problem, några med hjälp av markvittringen och andra med vindvittringen. Sedan blev det lite längre spår där hundarna hade mer svårigheter att lösa som återgångsvinkel, spårupptag i sökruta och en lega de skulle markera. Även här gick det bra för ekipagen och det gick även bra att gå spår som andra lagt. Just att låta någon annan gå spåren man lägger är viktigt för att hinna se resultatet av sitt spårläggande mer i detalj när man observerar ett annat ekipage i spåret, och det är även en viktig träning för föraren att inte veta exakt var spåret går.

Söndagen påbörjades med att vi förlängde spår lagda föregående dag, detta eftersom det kan vara en utmaning för hundarna att delar av spåret legat längre än slutet av spåret. Detta är någonting som visserligen aldrig händer i en provsituation (eftersom det inte ingår i reglementet för viltspårprov) men som kan vara värdefullt att öva inför eventuella eftersök då eftersökta djur kan resa sig ur legan och gå lite längre.

De ekipage som önskade fick prova gå spår med skottprov. De som redan gått öppen klass spår med sina hundar och redan visste hundarnas reaktion på skott anslöt lite senare under dagen men fick då istället längre liggtid på sina spår.

Sammanfattningsvis var det bra kvalitet på spårarbetena under båda dagarna, hundarna hade bra koll på spåren trots att de innehöll ganska mycket svårigheter som återgångar och snäva passager där hundarna hade vindvittring av andra sträckor i spåren, dessutom en del svåra terrängavsnitt som hällmark, gles tallhed och inte minst sträckor längs med väg. Förare och hundar var överlag väl samspelta ekipage, och även om många hundar var unga och inte hunnit träna så mycket på grund av sin ringa ålder så hade ekipagen en bra sammanhållning och förarna kunde läsa av sina hundar bra. Spårläggningen fungerade också bra och helgens övningar var bra träning både för ägare och hundar.

Båda dagarna fick vi viltstörningar av björn, på lördagen såg en grupp springspår av björn på vägen där det av spåren att döma såg ut som att den jagat en älg och på lördagen noterade vi att en klöv som legat ute över natten gått förlorad och i detta spår fann även hundekipaget färsk björnspillning av en större björn. Det var dock ingen hund som upplevde rädsla att spåra i de björntäta skogarna och det var heller ingen förare som hade problem att dela skogen med våra vilda djur.

Vi tackar alla deltagare för denna gången och önskar fortsatt lycka till i spårskogarna!

Mer om kursen: Viltspårkurs - Steg 2

Högviltprov för Jägarexamen 2020-10-01

Vi gratulerar Erik Jakobsson som idag genomförde en uppskjutning för jägarexamen på jaktskyttebanan i Brattvall och godkändes på kulvapenprov för högvilt! Erik gick teorikursen för jägarexamen vårvintern 2019 och genomförde samma år teoriprovet och grundprov för kulvapen. Fortsatt god jakt, nu även med klass 1 - vapen!