Uppfödning av jakthundar

Jakthundarna jag har är en stor del av min vardag och betydelsen av en väl fungerande ställande hund och eftersökshund är stor. Jag började föda upp karelska björnhundar under kennelnamnet Slagbjörnens år 2018. Hittills har jag haft 2 kullar, en född våren 2018 och en född vintern 2019. Syftet med aveln är främst att få fram dugliga jakthundar med god hälsa men det är såklart även roligt om de blir rastypiska även i sin exteriör. Det är också väldigt viktigt för mig att bevara rovviltskärpan inom rasen, varför jag främst använder mig av hundar som bevisligen har rovviltskärpa och en stark drift att jaga de större rovdjuren.

Stommen i min avel är mina egna hundar som jag känner extremt väl, både deras fördelar och nackdelar och försöker efter bästa förmåga kombinera dem på så sätt att de kompenserar och förhöjer varandra. Jag tar inte en kull om jag inte själv har för avsikt eller skulle kunna tänka mig att behålla en hund från kombinationen.

En hund från den första kullen och två hundar från den andra kullen finns kvar här hos mig, en hund från andra kullen är exporterad till Finland och totalt sex hundar är exporterade till Norge. I den första kullen är tre av fem utställda i officiell klass och en är utställd i valpklass, alla med goda resultat. Hundarna i den kullen har börjat jaga och det är fällt vilt för tre av dem, en som ledhund (bandhund) och två som löshund. Två är godkända för eftersök i Norge, varav den ena också är godkänd för eftersök åt stat och kommune, och den hunden jag har kvar är Svensk Viltspårchampion.

Den andra kullen blev gammal nog att delta på officiell provverksamhet i mitten av september 2020. Per omgående startade samtliga tikar på viltspårprov, två blev godkända för eftersök i Norge, den ena är godkänd för eftersök med två olika förare och den andra är även godkänd eftersökshund för stat och kommune. Borga som finns kvar hos mig kvalificerade sig för Svenskt Viltspårchampionat på fyra starter inom loppet av elva dagar! Buvrie har erhållit två 2:a pris i öppen klass.

A-kullen, f. 2018-03-21 - e. Vilde och u. Varga

B-kullen, f. 2019-12-13 - e. Vilde och u. Hilma