Resultat Viltspårprov

Dessa resultat är från de officiella viltspårprov jag dömt. Äldre resultat (2015 - 2019) finns här. De är sorterade efter specialklubben de registrerats i och endast hundar jag dömt finns med på listor för rörliga prov. Resultatlistor för ordinarie prov där jag varit provledare är kompletta. Alla registrerade prov finns även på SKK Hunddata eftersom de är registrerade i stamboken.

Resultaten uppdateras månadsvis! Därför kan det dröja innan ditt resultat kommer upp på sidan. Resultat kan visas här antingen före eller efter det kommit in på SKK Hunddata.

Viltspårprov 2020

Vintern 2020 var förhållandevis mild och det töade i omgångar varför det blev en isig vinter. Men våren 2020 kom ändå sent och det var en kall vår så det tog lång tid för snön att töa undan, därför kunde inte viltspårsäsongen starta förrän slutet på maj och även då var det svårt att få tillgång till spårmarkerna ordentligt då det fortfarande fanns snöfläckar kvar här och var som uteslöt spårläggning i vissa områden och även eftersom vägarna till vissa marker var antingen översnöade eller ofarbara på grund av tjällossning. Våren präglades också till stor del av det epidemiska utbrottet av COVID-19 som omöjliggjort resande för hundförare från andra regioner och hindrade sammankomster som ordinarie viltspårprov.

Resultat Viltspårprov SBaK NÖ 2020 - Ordinarie prov

Fullständiga resultat med samtliga prov bedömda av samtliga domare tillhandahålls för provtillfällen där jag varit provledare.

SBaK NÖ Viltspårprov Forsliden, Burträsk - Ordinarie 2020-08-16

Resultat Viltspårprov SSRK Västerbotten 2020 - Rörliga prov

Proven döms inom SSRK Västerbotten - Skellefteåsektionen. Jag dömer prov åt SSRK på förfrågan från klubben.

SSRK Västerbotten Viltspårprov Medle, Skellefteå 2020-08-01 -- 2020-08-31