Resultat Viltspårprov 2015 – 2019

Viltspårprov 2019

Säsongen 2019 dömde jag främst i Svenska Bassetklubbens Nordöstra avdelning och hade även två ordinarie prov i föreningens regi, som blev väldigt uppskattade av de startande ekipagen. Det hann även bli fem prov i Svenska Plotthundklubben, viltspårprov med björndel. Det är roligt att se att intresset för dessa prov ökar. Tyvärr fick säsongen ett tidigt avslut i och med att snön kom redan i slutet av oktober.

Resultat Viltspårprov SBaK NÖ 2019 - Ordinarie prov

Resultatlistor från SBaK NÖ ordinarie viltspårprov jag dömt säsong 2015. Endast hundarna jag dömt finns med på listan.

SBaK NÖ Viltspårprov Forsliden, Burträsk - Ordinarie 2019-06-09

SBaK NÖ Viltspårprov Forsliden, Burträsk - Ordinarie 2019-09-01

Resultat Viltspårprov SSDV 2019 - Rörliga prov

Proven döms inom Svenska Plotthundklubben och läggs med björndel, och riktar sig till ekipage som vill prova om hunden har intresse för och modet att följa björndoft.

SSDV Viltspårprov Forsliden, Burträsk 2019-06-01 -- 2019-06-30

SSDV Viltspårprov Forsliden, Burträsk 2019-08-01 -- 2019-08-31

SSDV Viltspårprov Sörfors, Umeå 2019-08-01 -- 2019-08-31

Viltspårprov 2018

Året 2018 var ett år med speciellt väder... Vintern 2017/2018 var väldigt snörik, den snörikaste vintern sedan mitten av 1980-talet faktiskt. Sommaren 2018 var fruktansvärt varm, och på vissa håll blev det jobbigt för spårhundarna att arbeta i hettan, men det var ändå många modiga deltagare som provade lyckan i spårskogen med sina hundar och så med goda resultat.

Resultat viltspårprov SSDV 2018 - Rörliga Prov

Proven döms inom Svenska Plotthundklubben och läggs med björndel, och riktar sig till ekipage som vill prova om hunden har intresse för och modet att följa björndoft.

SSDV Viltspårprov Forsliden, Burträsk 2018-07-01 -- 2018-07-31

SSDV Viltspårprov Tavsträskliden, Burträsk 2018-10-01 -- 2018-10-31

Viltspårprov 2017

Det blev en sen vår detta år. Snön låg fortfarande kvar i mitten av maj. Det gick att lägga snöfria spår först kring den 10:e maj, vilket är ovanligt sent. På grund av detta blev det även svårt för de intresserade att träna hemma, varför det blev en lugn inledning på säsongen. De ekipage som kom till start redan i maj var duktiga hundar som gick bra trots aningen svåra väderförhållanden med nattkyla och kraftiga regn. Därefter kom även vintern tidigt och jag fick avsluta säsongen mot slutet av oktober.

I oktober kom två mycket duktiga hundar till start som skall tävla vidare i olika kvaltävlingar. Beaglen Vistenas Clinton SE16649/2016 som skall tävla om att bli Sveriges Beagle i Viltspår med resultaten i ÖKL 1:a pris med HP (160 p.) samt 1:a pris (156 p.). Långhåriga dvärgtaxen Fin VCH  N VCH  S VCH  S U(v)CH Vera SE15928/2014 segrade som provbästa tax på ett ordinarie viltspårprov och med denna merit i ryggen samt ett ÖKL 1:a pris hoppas matte att hon skall kvala in till tax SM i viltspår. Vi önskar de båda lycka till och hoppas att de skall stå sig väl i konkurrensen!

Viltspårprov 2016

Inför säsongen 2016 kom det upp många frågor angående varför det endast gick att gå officiella spårprov på viltdel av klövvilt, när det fanns behov av att kunna meritera fungerande spårhundar för rovvilt. Därför togs ett beslut i SKK att på försök lägga spårprov med björndel i Plotthundklubbens regi, detta är en förening under Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV. Då behov fanns av fler domare över hela landet åtog jag mig att lägga spår i föreningens regi. Intresset har för närvarande inte riktigt kommit igång då kännedomen inte är så stor om att det går att gå viltspår på björndel, men kommer förmodligen igång mer när kunskapen om att proven förekommer sprider sig. Själv dömde jag två officiella spårprov på björndel, men lade en del träningsspår för hundar som eventuellt återkommer och går prov kommande säsong.

Viltspårprov 2015

Säsongen 2015 dömde jag för Västerbottens Älghundklubb och Övre Norrlands Taxklubb. Det blev en tidig vår som gav möjlighet att gå spårprov redan i april. De första proven genomfördes i Ostnäs, ute vid havet utanför Sävar. När det blev snöfritt i Umeå med omnejd lades prov även i Sörsfors. Området var lätt tillgängligt för ekipage både från centrala Umeå och från Vännäs och Bjurholm, varför det blev väldigt många spårprov säsongen 2015.

Även ett nära samarbete med Övre Norrlands Taxklubb, vars medlemmar anordnar en klubbträff för hundägare varje torsdag i Sörfors bidrog till att intresset blev väldigt stort för att gå spårprov med hundarna.