Kurser

På grund av COVID-19 (coronavirus) kan kurser eventuellt komma att ställas in eller skjutas upp med kort varsel!

Vi håller en del kurser inom spårning med hund och jakt. Dessa kurser hålls framförallt på helger hos oss i Forsliden, men nästan alla kurser kan ordnas på annan ort mot resetillägg om ett antal deltagare anmäls som grupp.

Många av kurserna är nybörjarkurser som inte kräver några förkunskaper, medan andra är fortsättningskurser inom specifika områden. På respektive kurssida finns information om eventuella förkunskapskrav. Om ni vill anmäla er som grupp kan kurserna anpassas för era förkunskapskrav eller slås ihop.

Kurserna sker i samarbete med Jägarnas Riksförbund, vi använder litteratur som de utformat för flera av kurserna och några kurser sker även enligt kursupplägg utformade av förbundet.

Kurser inför Jägarexamen

Kurser som ger förberedande kunskaper för jägarexamen. Teorikurser erbjuds både som eftermiddagskurs (studiecirkel) som sträcker sig över en längre tid samt intensivkurser som passar bättre för dig som redan har en del förkunskaper. Teorikurserna förbereder endast för det teoretiska provet, den praktiska skyttekursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att påbörja övning inför skjutproven.

Viltet efter skottet

Utveckla dina kunskaper om tillvaratagande och hantering av det skjutna viltet! Det närvarande kursutbudet omfattar främst tillvaratagande av matnyttigt vilt på ett hygieniskt sätt från skottillfälle till ett högkvalitativt, färdigt kött.

Viltspårkurser

Hundar som fungerar i spårarbete är en förutsättning för lyckade eftersök, och en bra grund i spårträningen är viktig för ekipage som vill starta på viltspårprov. Att börja med spårning är även ett naturligt sätt att aktivera sin hund. Nybörjarkursen riktar sig till alla som vill börja med spår oavsett om målet endast är att aktivera hunden eller om man har ambitioner att börja med prov eller skarpa eftersök. För dig som redan kan grunderna erbjuder jag enligt överenskommelse övningsspår som kan anpassas efter din och din hunds förutsättningar, ta kontakt på 070-294 39 14 om du är intresserad av övningsspår.

Eftersök och specialsök

Eftersökssituationer ställer krav både på hundar och förare, det berörs även av en särskild juridik och förfarande som skiljer sig från jaktens. Eftersökskursen innefattar både teori och praktiska övningar i spårning och skytte.