Eftersökskurs

Eftersökskursen är en kurs för dig som är intresserad av att gå eftersök med din hund och vill komma igång med eftersöken eller komma vidare i er träning. Kursen ger teoretisk kunskap om både grunderna i eftersök och mer avancerade detaljer. Teori varvas med praktiska övningar i spårning med hund, skottplatsundersökning och skytte.

Det är positivt om du har en del kunskap om grunderna i spårträning av hund sedan tidigare och att du har en del teoretisk kunskap om eftersök, det är dock inget krav. Nivån på kursen anpassas till viss del efter deltagarnas kunskap, detta kan medföra att kursen kan bli några timmar längre om majoriteten av deltagarna saknar grundkunskaper om eftersök, då går vi igenom grunderna i korthet i början av kursen.

Spårövningar har mer fokus kring undersökning av skottplats / olycksplats samt markering av viltdelar och blod, därför bör ni som ekipage redan ha grundläggande färdigheter i spårning. Ni får lära mer om att samarbeta som ekipage och att läsa hunden under arbete för att i tid hinna uppfatta att hunden hittat snitthår eller viltdelar längs spåret som kan ge viktig information.

Skytteövningarna har fokus kring svårigheter som du stöter på som skytt under ett eftersök och hur du hanterar dem på bästa sätt, samt hur du kan öva för att förbereda dig inför skytte i en eftersökssituation.

Kursmål

  • Teoretisk kännedom om grunderna i eftersök
  • Teoretisk kännedom om skottverkan, skottets och dödandets fysiologi samt djurs reaktioner vid träff
  • Praktisk övning i skottplatsundersökning
  • Teoretisk kännedom om fynd vid skottplats samt tolkning av spårtecken
  • Praktisk övning i specialsök, markering av blod och viltdelar
  • Praktisk övning i skytte
  • Kunskap om utrustning för eftersök och tillämpning

Kursdatum 2022

2022-07-08 - 2022-07-10 Forsliden, Burträsk

Samling kl 18.00 på fredagen 2022-07-08. Vapen skall medtas samtliga dagar, hund skall följa med lördag och söndag. Material för teori tillhandahålls.