Eftersökskurs

Eftersökskursen är en kurs för dig som är intresserad av att gå eftersök med din hund och vill komma igång med eftersöken eller komma vidare i er träning. Kursen ger teoretisk kunskap om både grunderna i eftersök och mer avancerade detaljer. Teori varvas med praktiska övningar i spårning med hund, skottplatsundersökning och skytte.

Det är positivt om du har en del kunskap om grunderna i spårträning av hund sedan tidigare och att du har en del teoretisk kunskap om eftersök, det är dock inget krav. Nivån på kursen anpassas till viss del efter deltagarnas kunskap, detta kan medföra att kursen kan bli några timmar längre om majoriteten av deltagarna saknar grundkunskaper om eftersök, då går vi igenom grunderna i korthet i början av kursen.

Spårövningar har mer fokus kring undersökning av skottplats / olycksplats samt markering av viltdelar och blod, därför bör ni som ekipage redan ha grundläggande färdigheter i spårning. Ni får lära mer om att samarbeta som ekipage och att läsa hunden under arbete för att i tid hinna uppfatta att hunden hittat snitthår eller viltdelar längs spåret som kan ge viktig information.

Skytteövningarna har fokus kring svårigheter som du stöter på som skytt under ett eftersök och hur du hanterar dem på bästa sätt, samt hur du kan öva för att förbereda dig inför skytte i en eftersökssituation.

Kursmål

  • Teoretisk kännedom om grunderna i eftersök
  • Teoretisk kännedom om skottverkan, skottets och dödandets fysiologi samt djurs reaktioner vid träff
  • Praktisk övning i skottplatsundersökning
  • Teoretisk kännedom om fynd vid skottplats samt tolkning av spårtecken
  • Praktisk övning i specialsök, markering av blod och viltdelar
  • Praktisk övning i skytte
  • Kunskap om utrustning för eftersök och tillämpning

Pris för eftersökskurs: 1 300 kr inkl. moms / deltagare. Är ni en grupp som vill gå kan kursen anordnas på annan ort mot resetillägg. Kursen sträcker sig över 3 dagar (en eftermiddagsträff och två heldagar). Kurslitteratur "Eftersök" från Jägarnas Riksförbund ingår i priset.

Krav för anmälan

  • Vapenlicens: Kulvapen i kaliber som kan laddas i lägst ammunitionsklass 2 alternativt hagelvapen som uppfyller kraven för slug/brenneke/sabotslug
  • Hund som är minst 12 månader gammal och har erhållit lägst 3:e pris på viltspårprov i ÖKL alternativt har genomfört särskilt älgspårprov med resultatet Godkänd

Kursdatum 2021

2021-07-02 - 2021-07-04 Forsliden, Burträsk

Samling kl 18.00 på fredagen 2021-07-02. Vapen skall medtas samtliga dagar, hund skall följa med lördag och söndag. Material för teori tillhandahålls.

Genomförda kurser

Forsliden, Burträsk 2021-07-02 - 2021-07-04

Godkända på kursen:

Magnus Pettersson med staffordshire bullterriern Cash (Matheriz Harmonic Hurricane)

Malin Karlsson med whippeten Dobby (Between the Lines Jonte)

Forsliden, Burträsk 2019-06-28 - 2019-06-30

Under kursen hade vi tur med vädret, det var strålande sol den mesta tiden (bortsett från en liten regnskur på fredagen) men inte alltför tryckande varmt. Det var fortfarande ganska blött i markerna, vilket gynnade hundarnas arbete.

Deltagarna på denna kursen hade väldigt varierande erfarenhet av både jakt och praktiska eftersök, och det blev intressanta och givande diskussioner där de delade sina tankar och erfarenheter med varandra. Samtliga i årets grupp visade på mycket hög jaktetik och deltog entusiastiskt och kunnigt i diskussioner kring förebyggande arbete inom skytteträningen och jaktens upplägg.

De hundar som deltog är alla förhållandevis unga och det var roligt att se dessa nya stjärnor som alla har väldigt stor utvecklingspotential. Alla har lagt tid på spårträning av sina hundar tidigare, vilket helt klart märktes på de fina prestationerna!

Fint är att hundarna som deltog har väldigt skilda egenskaper vilket är positivt för diskussioner och reflektioner under kursens gång! Även särskilt roligt att se även en ras som inte traditionellt används som jakthund.

Godkända på kursen:

Anneli Holmlund, Östra Kålaboda, med jämthunden Slättbäckens Bosse

Tomas Hurula, Heikinvaara, med karelska björnhundarna Asta och Lura

Petter Markstedt, Djupgroven, med jämthunden Bauta

Åsa Engström, Rotsjön, med rottweilern More Dream's Wings of Love