Viltet efter skottet

Efter skottet börjar hanteringen av det döda viltet, oavsett om det skall tillvaratas som livsmedel eller ej. Matnyttigt vilt som skall bli livsmedel måste naturligtvis hanteras med extra stor försiktighet för att köttet skall bli tjänligt som livsmedel. Fokus måste ligga på hygienen, vilket påverkas redan i skottögonblicket och allting som sker därefter. Av säkerhetsskäl är det viktigt att utveckla sina kunskaper om livsmedelshygien, då det är en hälsorisk med förorenat kött. Vid jakt fälls djuren ute i skogen och redan där presenterar sig en rad potentiella svårigheter med hygienen som måste hanteras på rätt sätt.

Våra kurser innefattar både teori och praktiska övningar, för att befästa kunskaperna på ett lärorikt sätt.

Kurser inom hantering av viltet efter skottet

  • Tillvaratagande av viltEn kurs med både teori och praktik kring bland annat livsmedelshygien vid hantering av viltet från skog till färdigt kött och styckning.
  • ViltundersökareEn kurs med teori och praktik kring livsmedelshygien- och säkerhet, viltets anatomi, viltsjukdomar och besiktning av djurkroppar. Kursen riktar sig både till dig som vill verka som viltundersökare och dig som vill ha mer kunskap på området.