Kunskap för Jägarexamen

Kurser som förbereder för Jägarexamen genomförs traditionellt i två delar, en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen kan göras både som studiecirkel och som intensivkurs, vi erbjuder båda alternativen. Den praktiska delen, skyttekursen, anpassas till stor del efter deltagarnas förkunskaper och ger förberedande kunskaper i skytte. Ofta behövs mer övning innan skjutproven kan genomföras, men ibland kan proven samordnas för hela gruppen. Det är fyra moment som provas inom Jägarexamen; teori, skytte med hagelvapen, precisionsskytte med kulvapen och skytte på stående och löpande älg med kulvapen. Teorikursen förbereder endast för teoriprovet, men ger en del viktiga grundkunskaper inför skyttekursen. Skyttekursen förbereder för alla tre skjutmomenten.

Lo Samuelsson, instruktör för våra kurser som förbereder för jägarexamen, har gått Svenska Jägareförbundets instruktörsutbildning för Jägarskolan Teori samt Studiefrämjandets Cirkelledarutbildning Steg 1. Lo har undervisat Jägarskolan sedan 2014, både eftermiddagskurser / studiecirklar och intensivkurser samt har stor erfarenhet av att instruera skytte och vapenhantering vilket var en del av vardagen som banfunktionär på en jaktskyttebana (Lo var banfunktionär och skjutledare på UJSK Baggbölebanan mellan 2013 - 2015).

Teoretiska kunskaper

Teori för Jägarexamen är en väldigt bred kurs, eftersom teoriprovet för jägarexamen är väldigt brett och innehåller frågor om många olika områden. Detta är den största svårigheten med kursen. Provfrågorna berör allt från lagstiftning kring jakt och vapen till kännedom om olika jakthundsraser.

Vi erbjuder dels en intensivkurs, detta kräver att eleven själv lägger tid på inläsning av kursmaterialet. Under de ledarledda dagarna går vi mestadels igenom diskussionsfrågor och berör de svåraste momenten mer grundligt. Andra moment berörs endast ytligt. På en inledande träff utdelas litteratur som eleven ska läsa igenom innan de ledarledda dagarna, det är viktigt att man lägger tid på detta och verkligen läser in materialet! Vi erbjuder även en eftermiddagskurs på 14 träffar som passar bättre för dig som saknar förkunskaper.

Praktiska kunskaper

Skytte för Jägarexamen är en kurs helt inriktad på att ge de kunskaper som behövs för att träna sitt skytte till tillräcklig nivå för att klara de praktiska proven för jägarexamen. Proven är tre till antalet och provar flera moment. Det allra viktigaste att känna till är att det inte bara är skjutfärdigheter som provas, även vapenhantering och avståndsbedömning. En fullgod skytt kan bli underkänd på något av dessa moment.

Att på förhand införskaffa teoretiska kunskaper om skytte och vapenhantering är inte fel, detta kan vara en hjälp på vägen när man ska komma igång med skyttet. Det är väldigt olika hur snabbt man lär in olika moment, och det är viktigt att låta det ta den tid det tar. Kursen syftar inte till att alla skall vara färdiga att göra prov inom samtliga moment vid kursens slut, det är snarare en hjälp att komma igång och få de kunskaper som krävs för att själv kunna öva på ett givande och säkert sätt.