A-kullen, f. 2018-03-21

Den första kullen här på kenneln föddes 2018-03-21 efter Vilde och undan Varga. I kullen blev det fem valpar, två hanhundar och tre tikar. Båda föräldrarna är mina egna hundar och har presterat mycket bra som jakthundar och är trevliga, stabila individer som varit friska hela sina liv.

Förhoppningen är att kombinationen skall ge jaktstarka avkommor som har förutsättningar att fungera till jakt efter rovvilt och älg, både som ställande hundar, bandhundar och eftersökshundar. Föräldrarna är mycket jaktstarka individer som fungerar väl för den jakt jag bedriver. Vilde är en äldre hund som jagat från mycket tidig ålder och fortsatt fungera under hela sitt liv, han jagar fortfarande sin höga ålder till trots. Hittills är han min bästa jakthund och kommer troligen också så förbli, en mycket duktig ståndhund för såväl rovvilt som älg som ständigt presterat i skogen. Varga är en riktigt duktig jakthund med tufft och stabilt psyke som levererar mycket goda prestationer och överträffat samtliga förväntningar jag haft på henne.

Båda hundarna har stort sök och arbetar metodiskt för att söka av markerna. Vilde har ingen egentlig förarkontakt, utan söker tills han finner vilt och är inte kopplingsbar under sök utan tar endast en sväng förbi i närheten innan han söker vidare. Varga söker också väldigt stort, hon börjar ofta söka av lite närmare och ökar vidden i sitt sök eftersom. De är båda effektiva viltfinnare som i det närmaste alltid hittar vilt när man går ut och jagar med dem, det är endast enstaka gånger som de gått tomma en dag i skogen men då har särskilda förhållanden förelegat och de gångerna är snabbt räknade.

De är ståndfasta hundar med långa ståndtider. Vilde, i synnerhet, är en väldigt skarp hund med mycket pondus som kan ställa björn och andra rovvilt helt på egen hand. Han föredrar rovvilt framför älg. Varga är en tuff tik som också hon ståndar större rovdjur och håller dem kvar på ståndplats. Hennes upptag är ofta väl avvägda och anpassade till djuret ifråga och de flesta djur står för henne i upptag. De har båda ett bra och effektivt ståndarbete och arbetar aktivt för att hålla djuret på ståndplatsen och försöker genskjuta om det går loss.

Båda hundarna används aktivt som spårhundar. De är lugna och metodiska spårhundar som arbetar med spårvittring och inte går på vindvittring. De fungerar som ID spårhundar och spårar enskilda djurindivider. Båda är premierade på viltspårspårprov och Vilde även på särskilt älgspårprov. Vilde är även godkänd för trafikeftersök och arbetade aktivt med sådana både som spårhund i band och avlivningshund. Vilde har använts aktivt som bandhund under jakt med goda resultat, även Varga är provad som bandhund och fungerar bra för ändamålet. Vilde och Varga har båda visat god förmåga att reda ut kalla spår.