Teori för Jägarexamen – Intensivkurs

Teori för jägarexamen är en kurs framförallt för dig som har som mål att göra proven för jägarexamen, vilka totalt är fyra till antalet. Denna kurs förbereder dig för teoriprovet som är det första provet du genomför. Då det krävs en hel del kunskap om jaktmetoder, vilt och viltvård, jakthundar och vapen, för att nämna några områden, behöver du förbereda dig väl för provet och denna kurs hjälper dig att få de grundläggande kunskaperna som krävs för att klara provet och komma igång med din jägarexamen och din framtida jaktliga bana. Den här kursens ledarledda tid tillägnas de svåraste momenten samt diskussionsfrågor, vissa moment måste du läsa på helt själv under egen tid.

Kursen erbjuds som intensivkurs över fyra heldagar ledarledd teori, däremellan får du tid att själv studera materialet. En intensivkurs innebär väldigt mycket självstudier och passar bäst för dig som redan har en del grundkunskaper, den lämpar sig alltså inte för dig som inte kan någonting om jakt om du inte har väldigt lätt för att studera på kort tid.

Pris för teorikurs för jägarexamen: 2 800 :- inkl. moms / deltagare. Är ni flera som vill gå kursen som en grupp kan kursen ordnas på annan ort mot resetillägg. Detta ingår i kurspriset:

  • Teoribok för jägarexamen, teoribok om jakt- och vapenlagen, övningsbok med uppgifter samt kompletterande studiematerial
  • Fyra dagar (8 timmar / dag) ledarledd teori
  • Förberedelse för teoriprovet (övningsprov)
  • Tillfälle att prova på att skjuta med jaktvapen mot anatomisk djurfigur

Teoriprov anordnas gemensamt för gruppen men kostnaden för provet tillkommer utöver kursavgiften. I nuläget är priset för teoriprov 500 :-

Observera att detta är en rent teoretisk kurs och att praktiskt skytte hålls som fristående kurs, detta då proven för jägarexamen är utformade som ett teoriprov och tre praktiska prov. För bästa utbyte av kurserna genomförs de därför som en teorikurs med följande teoriprov samt en praktisk kurs som förbereder för de praktiska proven. Under denna kurs kommer du dock att erbjudas tillfälle att provskjuta med jaktvapen, för att få förståelse för vapnets funktion.

Efter teoriprovet går man lämpligtvis vidare med den praktiska kursen, som ger praktisk övning i skytte med både kulvapen och hagelvapen samt kännedom om de grunder i skytte som man behöver för att så småningom klara skytteproven.

Kursdatum 2019

Forsliden, Burträsk 2019-01-26 -- 2019-02-10

Årets intensivkurs genomfördes under två helger på vintern 2019 och 4 deltagare fullföljde kursen. Under kursen var det högt i tak och vi diskuterade mycket kring jaktetik och hur man införlivar denna i den praktiska jakten. Det var lite varierande erfarenheter av jakt hos deltagarna, men samtliga hade väldigt fina resonemang kring värnandet av våra viltstammar och den frihet under ansvar som de generösa möjligheterna till jakt som vårt land faktiskt erbjuder också innebär.

Genomfört kursen har:

Åsa Engström, Rotsjön

Erik & Pia & Peter Jakobsson, Nybo