Viltspårprov

Lo Samuelsson dömer officiella viltspårprov i ett antal olika specialklubbar. Dessa prov registreras i SKK och följer respektive klubbs specifika regler för viltspårprov. För mer information eller för att boka prov, ta kontakt! Provanmälan skickas till Lo Samuelsson, Forsliden 4, 937 95 Burträsk eller med mail till lo@svartberget.com

För registrerade prov gäller att spåret skall läggas på barmark. Om det snöar under natten får man ändå genomföra provet. Detta är framförallt för att förhindra att föraren styr hunden.

 

SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN

Spår läggs med viltdel av björn. Betalning till klubben sker vid anmälan och kvitto skall kunna uppvisas senast vid provtillfället. Anmälningsavgiften till klubben är 300 :- och betalas in på BG 5831-9492. Domararvodet är 150 :- och betalas kontant vid provtillfället eller via Swish.

ÖVRE NORRLANDS TAXKLUBB

Spår läggs med viltdel av älg / rådjur / hjort. Även viltdel av de stora rovdjuren eller vildsvin kan erbjudas vid förfrågan.

Betalning till klubben sker vid anmälan och kvitto skall kunna uppvisas senast vid provtillfället. Alternativt betalas avgiften på plats i samband med provet. Anmälningsavgift till klubben är 200 :- för medlem och 250 :- för icke medlem och betalas till klubbens BG 251-0949 eller Swish 123-395 72 55. Ange hundens registreringsnummer samt provdatum som meddelande på betalningen. Domararvodet är 250 :- och betalas kontant vid provtillfället eller via Swish. En tax måste anmälas till prov i ÖNTK för att kunna tillgodoräkna sig sitt resultat för SM kvalificering!

Mer information om klubbens verksamhet finns på hemsidan.

Krav för start på viltspårprov

Generella krav för start på officiella prov:

  • Hunden skall vara vaccinerad och ID- märkt enl. SKK generella krav för start på prov
  • Tik får inte delta 30 dagar innan beräknad valpning och inte heller förrän 75 dagar efter valpning
  • Hanhund som kastrerats kemiskt får INTE starta på prov
  • Hund får vid provtillfället inte uppvisa olämpligt beteende, exempelvis aggressivitet

Specifika krav för start på viltspårprov:

  • Hunden skall vara minst 9 månader gammal
  • Hunden skall vara registrerad i SKK eller annan kennelklubb, alternativt ha SKK tävlingslicens
  • Hund som inte tidigare startat på prov måste starta i AKL, för start i ÖKL krävs "Godkänd" i AKL eller motsvarande, styrkt provmerit från utlandet

Domarutbildning

Sedan säsongen 2018 är jag berättigad att vid prov utbilda domarelev eller -aspirant. Om du är godkänd av din rasklubb som domarelev / -aspirant och söker utbildningsdomare kan du därför höra av dig. Tänk på att det finns specifika regler för hur många provtillfällen per månad du får tillgodoräkna dig i din utbildning, kontrollera detta i SKK:s regelverk för viltspårprov och informera gärna om när och med vilken domare du gått tidigare elevprov / aspirantprov.