Viltundersökare

Viltundersökarens uppgift är att besikta skjutet vilt som skall transporteras till vilthanteringsläggning, om djuret besiktas underlättas hanteringen och organ behöver inte alltid medfölja djurkroppen. Kursen syftar också till att ge kunskap kring viltets anatomi och fysiologi, vanliga viltsjukdomar och hygien i samband med omhändertagandet. Denna kurs riktar sig främst till de som vill verka som viltundersökare, men passar även dem som enbart vill utöka sina kunskaper på området.

Kursen sker i samarbete med Jägarnas Riksförbund och innefattar:

  •  Teori kring viltundersökarens uppgift
  •  Teoretisk kännedom om grundläggande anatomi och viltsjukdomar
  •  Teoretisk genomgång av grundläggande livsmedelssäkerhet och -hygien
  •  Praktisk genomgång av besiktning av röda organ - Vid tillgång även tillfälle att besikta hela djurkroppen, vilken djurart som undersöks beror på tillgång

Pris för kurs för viltundersökare: 2 000 :- inkl. moms / deltagare. Detta ingår i kurspriset:

  •  Teoribok "Viltundersökaren" skriven av Jonas Malmsten
  •  En heldags undervisning
  •  Registrering som viltundersökare i JRF:s register

Kursdatum 2021

Forsliden, Burträsk 2021-06-20

En heldagskurs med samling kl. 09.00 på adressen Forsliden 4, 937 95 Burträsk. Kursen innefattar både teori och praktisk undersökning av organ från hjortvilt. Undersökning av organ kommer att ske utomhus och om vädret tillåter sker hela kursen utomhus. Kursen genomförs i en liten grupp för att minimera risken för spridning av COVID-19 (lokalens storlek begränsar deltagarantalet).