Slagbjörnens kennel

Jakthundarna jag har är en stor del av min vardag och betydelsen av en väl fungerande ställande hund och eftersökshund är stor. Jag började föda upp karelska björnhundar under kennelnamnet Slagbjörnens år 2018. Hittills har jag haft 2 kullar, en född våren 2018 och en född vintern 2019. Syftet med aveln är främst att få fram dugliga jakthundar med god hälsa men det är såklart även roligt om de blir rastypiska i sin exteriör. Det är också väldigt viktigt för mig att bevara rovviltskärpan inom rasen, varför jag främst använder mig av hundar som bevisligen har rovviltskärpa och en stark drift att jaga de stora rovdjuren.

Stommen i min avel är mina egna hundar som jag känner extremt väl, både deras fördelar och nackdelar och försöker efter bästa förmåga kombinera dem på så sätt att de kompenserar och förhöjer varandra. Jag tar inte en kull om jag inte själv har för avsikt eller skulle kunna tänka mig att behålla en hund från kombinationen.

A-kullen, f. 2018-03-21 - e. Vilde och u. Varga

B-kullen, f. 2019-12-13 - e. Vilde och u. Hilma

F-kullen, f. 2023-08-24 - e. Bunner och u. Skadi