Om oss

Lo Samuelsson

Jakt och hundar är mitt stora intresse, det är mitt sätt att finna ro och styrka, närheten med naturen är fantastisk och det finns många härliga upplevelser kopplade till jakten och samarbetet med hundarna. Jag har ägt flera duktiga jakthundar, tack vare detta har jag varit anlitad som hundförare åt flera olika jaktlag. Samarbetet med hundarna är det som är mest tilltalande med jakten i min mening, utan ett bra hundjobb är det inte samma sak att fälla ett vilt och i många avseenden är hundens arbete viktigare för mig än att fälla viltet. Framförallt har jag haft ställande hundar, de flesta karelska björnhundar, men jag har också haft jämthundar och på senare tid finska stövare. Mer information om de hundar jag har för närvarande finns här.

Eftersom bra eftersökshundar behöver arbeta kontinuerligt för att underhålla sina goda egenskaper och inte minst eftersom de goda eftersökshundarna kan göra en stor insats arbetade jag som uppdragstagare för Nationella Viltolycksrådet från 2014 - 2018. Under de första åren tjänstgjorde jag i Umeåområdet och därefter var jag registrerad eftersöksjägare i Skellefteåområdet. De åren jag gjorde eftersök hade jag flera hundar registrerade för eftersök men de var min gamle karelska björnhundshane Vilde som gjorde den mest betydande gärningen med väldigt många lyckade eftersök på sin meritlista och han tjänstgjorde också som avlivningshund, vilket var ovärderligt i eftersöksarbetet.

De hundar jag har meriteras på prov i den mån det är möjligt, både jaktprov och viltspårprov. Samtliga hundar jag har för närvarande är meriterade på viltspårprov, fyra av dem är S VCH varav en kvalificerade sig för titeln på fyra starter inom loppet av elva dagar vid endast nio månaders ålder. Jag är väldigt aktiv inom hundsporten med mina hundar, tränar dem mycket och startar prov och utställningar med dem. Delvis för att det är av nytta för raserna och aveln, vilket jag har ett intresse för eftersom jag själv bedriver avel i liten skala med mina hundar, och delvis för att det är givande och trevligt att jobba med hundarna även utanför jakten. Eftersom jag har ett väldigt stort intresse för provverksamhet med jakthundar utbildade jag mig år 2014 till viltspårdomare och dömer sedan dess registrerade prov.

Jag auktoriserades som viltspårdomare av Västerbottens Älghundklubb och har sedan dess dömt officiella viltspårprov åt flera olika jakthundsklubbar, framförallt Västerbottens Älghundklubb (VBÄK), Övre Norrlands Taxklubb (ÖNTK), Svenska Bassetklubben Nordöstra Avdelningen (SBaK NÖ) och Svenska Plotthundklubben som tillhör Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV). Därutöver har jag även dömt prov inom Västerbottens Dreverklubb och SSRK Västerbotten. I dagsläget dömer jag för SBaK NÖ, ÖNTK och Svenska Plotthundklubben. I den senare lägger jag spårprov med björndel.

Skytte är en självklar del av jakten och jag är själv aktiv skytt. Under säsongerna 2013 - 2015 arbetade jag som banfunktionär på jaktskyttebanan i Baggböle utanför Umeå, efter min skjutledarutbildning 2014 tjänstgjorde jag som skjutledare på banan.

Utbildningar och kurser jag genomfört:

Högskoleutbildningar med inriktning mot jakt och viltvård

2014-02-07 - 2014-05-23 Viltbiologi med Viltvård - 15 hp, Umeå Universitet, Umeå

 

Kurser inom jakt och skytte

2014-05-13 Skjutledarutbildning, Jägareförbundet Västerbotten, Vännäs

2015-05-08 - 2015-05-10 Eftersöksutbildning, Svenska Jägareförbundet, Nordmaling

2019-07-03 Eftersöksutbildningens teoridel (Distans), Svenska Jägareförbundet

2020-02-15 Viltundersökare med Instruktörsbehörighet, Jägarnas Riksförbund, Almunge

2021-02-24 Viltvårdsområdesutbildning (Distans), Svenska Jägareförbundet, Västerbotten (Skellefteåområdet)

 

Ledar- och instruktörsutbildningar

2014-11-18 - 2014-11-25 Cirkelledarutbildning L1, Studiefrämjandet, Umeå

2015-04-21 Instruktörsutbildning för Jägarskolan, Svenska Jägareförbundet & Studiefrämjandet, Umeå

2019-12-19 Instruktörsutbildning för Jägarskolan, Svenska Jägareförbundet & Studiefrämjandet, Skellefteå

2020-11-16 - 2020-11-30 Cirkelledarutbildning (Distans), ABF, Västerbotten