Viltspårkurs – Steg 2

Denna kurs är en påbyggnadskurs i viltspår för dig som vill gå vidare med din och din hunds träning när ni arbetat med grunderna i spårning och behöver nya utmaningar alternativt behöver inspiration att gå vidare i träningen mot högre nivå i spårningen. Kursen riktar sig till dig som gått en nybörjarkurs och vill fortsätta med lite svårare moment i spårträningen.

Kursen innefattar både teori och praktiska moment. Under kursens gång varvas teori och praktik. Teorin har fokus kring svårigheter ni som ekipage kan stöta på i träningen, hundens förutsättningar att arbeta i spåret i olika miljöer och i olika väderförhållanden, hur man tränar in spårningsmoment som återgångsvinklar, bloduppehåll, störningsspår och dylikt.

De praktiska spårövningarna fokuserar på för hunden svårare moment som återgångsvinklar, bloduppehåll på sträckor och vinklar, spårning i vattenbryn och övergång över bäckar. För den som önskar finns också möjlighet att prova på störningsspår samt prova gå ett spår med skottprov (observera att övningar med skottprov genomförs efter kursens slut ena dagen för att ekipage som inte önskar skottprov inte skall behöva närvara). Övningarna syftar till åskådliggöra svårigheter för hunden i spårarbetet och väcka diskussion kring hur man tränar på dessa moment.

Kursmål

  • Teoretisk kunskap om hundens förutsättningar och sätt att arbeta med spår
  • Teoretisk kunskap kring svårare moment i spårarbete och träning av dessa moment
  • Praktisk kunskap om spårläggning för spårmoment i samma svårighetsgrad som viltspårprovens öppen klass och andra moment av likvärdig svårighetsgrad
  • Praktisk kunskap om att föra och arbeta med spårhund

Pris för Viltspårkurs - Steg 2: 1 200 :- inkl. moms / deltagare. Kursen omfattar ca 16 timmar och sträcker sig över 2 dagar.

Krav för anmälan - ekipaget måste uppfylla ett av nedanstående krav

  • Du har tillsammans med din hund genomfört Viltspårkurs - Steg 1 eller motsvarande kurs hos annan arrangör (kurs hos annan arrangör måste styrkas med intyg)
  • Du har tillsammans med aktuell hund genomfört ett viltspårprov i AKL med resultatet Godkänd

Kursdatum 2021

2021-10-09 - 2021-10-10 Forsliden, Burträsk

Genomförda kurser

Forsliden, Burträsk 2020-10-03 - 2020-10-04

Årets kurs blev fullsatt med 10 hundar med förare som kom denna helg för att viderutveckla sina spårkunskaper. Det blev ett stort antal olika raser vilket var väldigt positivt att diskutera kring eftersom hundarna visade olika spårstilar och kvaliteter.  Det var även ganska varierande erfarenhetsgrad på hundarna, flera hundar var unga och bara i starten av sin viltspårkarriär men några var mer erfarna hundar som både startat viltspårprov och genomfört eftersök. Vädret var svalt med kompakt dimma som låg över hela området båda dagarna, men det fungerade bra för hundarna att spåra i. 

Alla övade glatt på med återgångsvinklar, att få hundarna att markera vinklar och göra spårupptag i sökruta. Överlag var det bra kvalitet på spårarbetena, det var samspelta ekipage som fungerade bra tillsammans och genomförde sina spår berömvärt trots att det för vissa blev lite svårt ibland att stöta på olika svårigheter för första gången. De som önskade fick prova spåra med skottprov under söndagen och det var några som passade på att testa.

Under båda dagarna påmindes dock alla på att det finns gott om björnar i skogarna här i området, första dagen stötte en av grupperna på relativt färska språngspår av björn på vägen och andra dagen gick ett spårekipage över färsk björnspillning. En klöv försvann även från spårslutet på ett av spåren som låg över natten. Men så är det ju faktiskt att vi är inte ensamma i skogen och vi får acceptera att vi delar markerna med de vilda djuren.

Fler bilder från kursen finns här.

Godkända på kursen:

Malin Gustafsson, Skellefteå, med nova scotia duck tolling retrievern Lönnlövets Flotta

Frida Eklund, Skellefteå, med nova scotia duck tolling retrievern Lönnlövets Ajax

Fanny Johansson, Skellefteå, med labrador retrievern Boholmen's Algot

Eva Lindström, Skellefteå, med jack russell terriern Quai's Vanilla Sky

Marica Ljungholm, Skellefteå, med markiesje Britta och Meya

Malin Karlsson, Bureå, med whippeten Between the Lines Jonte och leonbergern Viljeyrans Blossa

Linda Orregård, Skellefteå, med welsh springer spanieln Yellows Guest in Chriccieth

Magnus Nilsson & Cristin Viderlund, Rotsjön, med rottweilern Lilla Mysans Arista

Emilia Johansson, Svanavattnet, med rottweilern Lilla Mysans Adella

Susanna Huber, Hjoggböle, med vorsteh Stormkullens Franz-Ferdinand