Viltspårkurs – Steg 2

Denna kurs är en påbyggnadskurs i viltspår för dig som vill gå vidare med din och din hunds träning när ni arbetat med grunderna i spårning och behöver nya utmaningar alternativt behöver inspiration att gå vidare i träningen mot högre nivå i spårningen. Kursen riktar sig till dig som gått en nybörjarkurs och vill fortsätta med lite svårare moment i spårträningen.

Kursen innefattar både teori och praktiska moment. Under kursens gång varvas teori och praktik. Teorin har fokus kring svårigheter ni som ekipage kan stöta på i träningen, hundens förutsättningar att arbeta i spåret i olika miljöer och i olika väderförhållanden, hur man tränar in spårningsmoment som återgångsvinklar, bloduppehåll, störningsspår och dylikt.

De praktiska spårövningarna fokuserar på för hunden svårare moment som återgångsvinklar, bloduppehåll på sträckor och vinklar, spårning i vattenbryn och övergång över bäckar. För den som önskar finns också möjlighet att prova på störningsspår samt prova gå ett spår med skottprov (observera att övningar med skottprov genomförs efter kursens slut ena dagen för att ekipage som inte önskar skottprov inte skall behöva närvara). Övningarna syftar till åskådliggöra svårigheter för hunden i spårarbetet och väcka diskussion kring hur man tränar på dessa moment.

Kursmål

  • Teoretisk kunskap om hundens förutsättningar och sätt att arbeta med spår
  • Teoretisk kunskap kring svårare moment i spårarbete och träning av dessa moment
  • Praktisk kunskap om spårläggning för spårmoment i samma svårighetsgrad som viltspårprovens öppen klass och andra moment av likvärdig svårighetsgrad
  • Praktisk kunskap om att föra och arbeta med spårhund

Kursdatum 2022

2022-07-23 - 2022-07-24 Forsliden, Burträsk