Teori för Jägarexamen – Eftermiddagskurs

Teori för jägarexamen är en kurs framförallt för dig som har som mål att göra proven för jägarexamen, vilka totalt är fyra till antalet. Denna kurs förbereder dig för teoriprovet som är det första provet du genomför. Då det krävs en hel del kunskap om jaktmetoder, vilt och viltvård, jakthundar och vapen, för att nämna några områden, behöver du förbereda dig väl för provet och denna kurs hjälper dig att få de grundläggande kunskaperna som krävs för att klara provet och komma igång med din jägarexamen och din framtida jaktliga bana.

Denna kurs passar för de flesta oavsett tidigare erfarenhet av jakt, kursen löper över 14 veckor med träff en gång i veckan och de flesta momenten hinner därför beröras under träffarna. Det är dock ett omfattande material att ta in eftersom så många områden berörs, så man bör vara beredd att även ägna tid åt självstudier.

Pris för teorikurs för jägarexamen: 1 969 :- inkl. moms / deltagare. (Kursavgift 1 500 :- inkl. moms och litteraturkostnad 469 :- inkl. moms). Är ni flera som vill gå kursen som en grupp kan kursen ordnas på annan ort mot resetillägg. Detta ingår i kurspriset:

  • Teoribok för jägarexamen "Din väg till Jägarexamen" från Jägarnas Riksförbund samt kompletterande studiematerial
  • Fjorton träffar (3 timmar / träff) ledarledd teori
  • Förberedelse för teoriprovet (övningsprov)
  • Tillfälle att prova på att skjuta med jaktvapen mot anatomisk djurfigur (detta tillfälle tillkommer utöver de 14 teoriträffarna)

Teoriprov anordnas gemensamt för gruppen men kostnaden för provet tillkommer utöver kursavgiften. I nuläget är priset för teoriprov 500 :-

Observera att detta är en rent teoretisk kurs och att praktiskt skytte hålls som fristående kurs, detta då proven för jägarexamen är utformade som ett teoriprov och tre praktiska prov. För bästa utbyte av kurserna genomförs de därför som en teorikurs med följande teoriprov samt en praktisk kurs som förbereder för de praktiska proven. Under denna kurs kommer du dock att erbjudas tillfälle att provskjuta med jaktvapen, för att få förståelse för vapnets funktion.

Efter teoriprovet går man lämpligtvis vidare med den praktiska kursen, som ger praktisk övning i skytte med både kulvapen och hagelvapen samt kännedom om de grunder i skytte som man behöver för att så småningom klara skytteproven.