Viltspår

Viltspår är en givande aktivitet för dig och din hund oavsett om syftet med er träning är endast aktivering eller om ni har som mål att starta på prov eller göra eftersök. Vi erbjuder en del viltspårrelaterade aktiviteter och det finns någonting för alla oavsett om ni precis börjat med viltspår, om ni vill gå ett stambokfört viltspårprov eller lära er mer om eftersök. Vi säljer även utrustning för spår och eftersök.

Kurser i viltspår

Provanmälan

Viltspårprov får endast genomföras om spårläggning kan ske på barmark, därför kan prov inte erbjudas om det finns snö i markerna. Hör dig därför för innan du bokar prov tidigt eller sent på säsongen.

Viltspårprov