Viltspårkurs – Steg 1

Detta är en nybörjarkurs i viltspår vänder sig framförallt till dig som saknar erfarenhet av viltspår eller precis börjat med viltspår. Även för dig som tidigare ägnat dig åt viltspår men har en ung eller av annan anledning orutinerad hund kan ha glädje av kursen. Kursen anpassas till viss del efter deltagarnas kunskaper.

Kursen innefattar dels en teoridel som syftar till att ge teoretisk kunskap om hundens sätt att arbeta med dofter, metoder och knep för träning och inlärning samt teoretiska grunder om SKK:s provverksamhet i viltspår och eftersök som är de huvudsakliga målen som många har med sin viltspårträning, och dels en praktisk del med spårövningar. Teori och praktik varvas båda dagarna.

De praktiska momenten kursen består i att lära sig lägga blodspår och anpassa träningsspåren efter hundens och förarens förutsättningar. Varje hund och förare får gå några spår för att se vilken nivå man ligger på, vad hunden har svårt för och därifrån utarbeta en plan hur man ska gå vidare med sin träning. Fokus ligger på att låta hunden spåra i olika miljöer och på varierande underlag (skogsterräng, öppna ytor och övergång över väg). Under den praktiska delen går vi igenom olika tekniker för att lägga spår. Hundens utrustning gås också igenom och om det behövs diskuteras förändringar som kan göras för att ge hund och förare optimalt utbyte av spårarbetet.

Kursmål

  • Teoretisk kunskap om vad viltspår är
  • Teoretisk kunskap om träningsmetoder och hundars arbetssätt
  • Grundläggande kännedom om SKK:s provverksamhet i viltspår
  • Grundläggande kännedom om eftersök
  • Kunskap om utrustning för viltspår och tillämpning
  • Praktisk kunskap om spårläggning
  • Praktisk kunskap om att föra och arbeta med spårhund

Kursdatum 2022

2022-06-11 - 2022-06-12 Forsliden, Burträsk