Viltspårkurs – Steg 1

Detta är en nybörjarkurs i viltspår vänder sig framförallt till dig som saknar erfarenhet av viltspår eller precis börjat med viltspår. Även för dig som tidigare ägnat dig åt viltspår men har en ung eller av annan anledning orutinerad hund kan ha glädje av kursen. Kursen anpassas till viss del efter deltagarnas kunskaper.

Kursen innefattar dels en teoridel som syftar till att ge teoretisk kunskap om hundens sätt att arbeta med dofter, metoder och knep för träning och inlärning samt teoretiska grunder om SKK:s provverksamhet i viltspår och eftersök som är de huvudsakliga målen som många har med sin viltspårträning, och dels en praktisk del med spårövningar. Teori och praktik varvas båda dagarna.

De praktiska momenten kursen består i att lära sig lägga blodspår och anpassa träningsspåren efter hundens och förarens förutsättningar. Varje hund och förare får gå några spår för att se vilken nivå man ligger på, vad hunden har svårt för och därifrån utarbeta en plan hur man ska gå vidare med sin träning. Fokus ligger på att låta hunden spåra i olika miljöer och på varierande underlag (skogsterräng, öppna ytor och övergång över väg). Under den praktiska delen går vi igenom olika tekniker för att lägga spår. Hundens utrustning gås också igenom och om det behövs diskuteras förändringar som kan göras för att ge hund och förare optimalt utbyte av spårarbetet.

Kursmål

  • Teoretisk kunskap om vad viltspår är
  • Teoretisk kunskap om träningsmetoder och hundars arbetssätt
  • Grundläggande kännedom om SKK:s provverksamhet i viltspår
  • Grundläggande kännedom om eftersök
  • Kunskap om utrustning för viltspår och tillämpning
  • Praktisk kunskap om spårläggning
  • Praktisk kunskap om att föra och arbeta med spårhund

Pris för Viltspårkurs - Steg 1: 800 kr inkl. moms / deltagare. Är ni en grupp som vill gå kursen kan den anordnas på annan ort mot resetillägg. Kursen sträcker sig över 2 dagar.

Kursdatum 2021

2021-07-10 - 2021-07-11 Forsliden, Burträsk

Genomförda kurser

Storsandsjö, Vindeln 2020-07-04 - 2020-07-05

I år genomfördes ytterligare en kurs, denna gång förlagd till Storsandsjö mellan Hällnäs och Ekträsk i Vindelns kommun, i samarbete med ABF Vindeln. Det blev 3 deltagare på kursen med totalt 4 hundar av varierande raser, en rottweiler, en alaskan malamute, en drever och en american foxhound.

Det var väldigt intressant att följa dessa hundar som hade väldigt skilda arbetssätt men alla hade gemensamt en stor arbetsvilja och -glädje. Yngsta hunden var drygt 7 månader och äldsta hunden var 7 år. Det är alltid roligt och givande att det är olika raser som deltar, för viltspår är verkligen en aktivitet för hundar av alla typer och raser!

Lördagen påbörjades i hällregn men det fungerade ändå bra trots att vi inte hade någon inomhuslokal för teorin (på grund av coronaviruset genomfördes hela kursen utomhus). Det klarnade upp på eftermiddagen och blev riktigt bra väder. På söndagen var det ganska varm med ganska kraftig sol. Sammanfattningsvis blev hundar och förare prövade av vädrets makter med både regn och stark sol...

Första dagen ägnades åt lite enklare spår anpassade efter respektive hunds nivå, med lite övergångar mellan skog och hygge / ungskog. Det föreföll som att alla hundar uppskattade övningarna och de uppvisade god vilja att spåra. Andra dagen provades bland annat vägövergång och det blev även ett spår med räv till american foxhounden (som är en drivande hund som inte jagar klövvilt utan är avsedd främst för rovvilt som räv och större rovdjur).

Godkända på kursen:

Emilia Johansson, Vännäs, med rottweilern Lilla Mysans Adella

Sophia Pettersson, Reinersdal, med drevern Coloradogårdens Cia och american foxhounden Telejaurs Dizzy Djali

Sandra Sandberg, Bursiljum, med alaskan malamuten Apash

Forsliden, Burträsk 2020-05-09 - 2020-05-10

På årets kurs i Forsliden deltog 9 personer med totalt 8 hundar. Vädret var lite speciellt i år, då det gått långsamt med snösmältningen denna vår låg det kvar en hel del snö i skogarna och särskilt på öppna ytor, vilket ställde till en del problem eftersom vägarna till stora delar av spårområdena inte var farbara på grund av snö eller att de så nyligen tinat upp att de inte kunde användas för att de var för blöta. Med rätt vilja löser sig dock allt, så det gick att ordna. Båda dagarna var det kraftigt snöfall under småtimmarna på morgonen, varför det låg nysnö vid starten båda dagarna. På lördagen klarnade det upp och blev en väldigt solig dag, medan det var fortsatt mulet på söndagen och kom lite snöblandat regn under dagen.

Flera av de deltagande hundarna var valpar (tre kullsyskon från en rottweiler kull) eller helt orutinerade hundar, och de gjorde väldigt stora framsteg bara under kursdagarna. Både hundar och förare arbetade på bra trots att det blev lite tungt att ta sig fram i markerna i och med snön.

Det är alltid intressant att ha en del olika raser representerade, och här fanns det olika raser med väldigt skilda arbetssätt (kortbent drivande hund, stående fågelhund, brukshundar och kortbent spetshund) vilket var väldigt givande att titta på. Viltspår är trots allt någonting som de allra flesta hundarna kan lära sig och som de flesta hundar tycker är trevligt att göra, därför är det alltid trevligt att se att kurserna lockar hundägare med olika hundraser trots att de har lite olika arbetssätt och inte alltid är av typiska jaktraser.

Stort fokus lades på att genomföra enklare spår och öva spårläggning, samt att spåra i växlande terräng med övergång mellan olika typer av miljö. Hundarna fick även prova på att spåra över en väg, vilket är ett ganska svårt moment för de flesta hundar. Det blev en del intressant diskussion kring hundars sätt att arbeta med spårvittring i vind kontra markvittring, båda kategorierna av spårhundar fanns med på detta kurstillfälle och det blev ypperliga möjligheter att studera olika hundars sätt att arbeta med vittring för att genomföra spårarbetet.

Godkända på kursen:

Tomas Lundström, Bureå, med rottweilern Sallybergs Ursus

Carina Backman, Bureå, med rottweilern Lilla Mysans Althea

Magnus Nilsson & Cristin Viderlund, Rotsjön, med rottweilern Lilla Mysans Arista

Åsa Engström, Rotsjön, med rottweilern Lilla Mysans Allan

Jan Hörnberg, Vindeln, med petit basset griffon vendéen Around Classy Quality

Pia & Peter Jakobsson, Nybo, med västgötaspetsarna Praijsa & Chipsmaker's Pärlor Åt Svin

Susanna Huber, Hjoggböle, med vorsteh Stormkullens Franz-Ferdinand

Forsliden, Burträsk 2019-05-18 - 2019-05-19

Spårkursen genomfördes även detta år i väldigt fint väder med värme och strålande solsken under båda dagarna, det var dock lite väl varmt tidvis speciellt för de välpälsade hundarna som deltog. Två förare med totalt tre hundar med väldigt olika nivå av erfarenhet deltog i kursen.

En stor eloge till årets kursdeltagare som var väldigt hängivna och ville prova allt möjligt inom viltspår utöver kursens standardinnehåll, så det vart överkurs med återgångsvinklar och spår med skottprov. Både hundar och ägare utvecklades ordentligt under kursen och omsatte sina nyvunna spårkunskaper väldigt bra.

Godkända på kursen:

Fredrik Landström, Röbäck, med svenska lapphunden Speja

Anneli Holmlund, Östra Kålaboda, med jämthunden Slättbäckens Bosse och drevern Asta

Forsliden, Burträsk 2018-07-07 - 2018-07-08

Årets kurs genomfördes i strålande väder, emellanåt något hett men det gick bra ändå. Tre glada deltagare med spårvilliga hundar med mycket arbetslust deltog på kursen och samtliga är med beröm godkända både på de praktiska övningarna och teoriprovet.

Det var mycket roligt att se tre mycket olika hundar som alla jobbade berömvärt med spåren och de varierande arbetssätten inspirerade till insikt och diskussion om hur olika rasgrupper normalt sett arbetar med spår och olika hundars förutsättningar. Samtliga hundar gjorde tydliga framsteg och föreföll uppskatta uppgiften att spåra.

Godkända på kursen (från vänster): 

Britt-Inger Östlund, Skellefteå, med spanieln Otterox Royal Caress

Tomas Forsberg, Stöcke, med vorsteh Tjädernypets BDE Zlatan

Martina Vallström, Bureå, med jämthunden Norrglimtens Ära