Skytte för Jägarexamen

Denna kurs riktar sig till dig som genomfört teorikurs och kanske även teoriprovet för jägarexamen och vill gå vidare till de praktiska proven, skytteproven. Det här är en praktisk kurs som syftar till att lära dig grunderna i skytte, både för att förbereda dig för proven och för att du skall få grunderna för att öva vidare.

I kursen ingår skytte med både hagelvapen och kulvapen, samt viktiga moment du bör känna till ur säkerhetsperspektiv. Kursen handlar inte enbart om hur du skall gå till väga för att bli en duktig skytt utan även hur du skall agera och hantera ditt vapen på ett säkert sätt. Utan förståelse för säkerheten och vapnets funktion kan man aldrig bli en skicklig och fungerande skytt i en jaktsituation.

Kursen bygger vidare på teorikursen och repeterar moment som skottplacering på vilt och en del diskussioner om skottverkan samt skytte i olika jaktsituationer. De här kunskaperna har du mer nytta av när du samtidigt lär dig skjuta praktiskt. Skytteövningarna utgår till stor del från provens utformning. Men det tillkommer även en del övningar som syftar till att förbereda dig för kommande jaktsituationer och ger insikt i hur du kan öva olika moment för att bli en säker skytt i skogen.

Naturligtvis tillhandahålls vapen för övning, men vi ser gärna att du medtar eget lånevapen (förslagsvis ett vapen som du skall ta över) om det är möjligt då det alltid är en fördel att öva sina färdigheter med ett vapen som passar skytten och du blir också mer förtrogen med ditt eget vapen.

Kursmål:

Teoretisk kännedom om:

 • Lagar och regler kring vapen och vapenhantering
 • Säkert handhavande av vapen
 • Skottplacering på vilt
 • Skottverkan i viltet

Praktisk kännedom om:

 • Säkert handhavande av vapen
 • Hantering av vapnet i skogen (patron ur, laddning, transport m.m.)
 • Kulskytte mot stillastående mål
 • Kulskytte mot löpande mål
 • Hagelskytte mot rörliga mål (flygande och löpande)
 • Hagelskytte mot stillastående mål
 • Avståndsbedömning vid skytte

Pris för kurs i skytte för jägarexamen: 4 500 :- inkl. moms / deltagare. Endast skytte med kulvapen kostar 2 500 :- och endast skytte med hagelvapen kostar 2 000 :-. Om eget vapen medförs dras 200 :- av på kursavgiften. I detta pris ingår:

 • Sex dagar (8 timmar / dag) ledarledd teori och praktik
 • Lån av vapen för kulskytte och hagelskytte
 • Startpaket med ammunition

Krav för anmälan

 • Godkänt teoretiskt prov för jägarexamen