Tillvaratagande av vilt

Efter skottet, när djuret är dött, skall köttet många gånger bli livsmedel förutsatt att djuret är av en art som anses matnyttig. Jakten efter matnyttigt vilt dominerar idag, varför god kännedom om hanteringen av djurkroppen är av stor vikt. Djuret måste hanteras på ett korrekt sätt så att köttet blir av god kvalité och kan användas som livsmedel.

Allra viktigast är hygienen, denna förbises alltför ofta med följd att mycket fint kött går förlorat. Vid all hantering av det fällda viltet skall detta beaktas! I skogen finns en hel del som kan förorena köttet, men allra mest försiktig skall man vara med att inte själv smitta köttet med bakterier!

Med rätt kunskaper kan man på bästa sätt tillvarata en mycket värdefull resurs!

Kursmål

Kunskap om:

  • Hygien vid hantering av slaktkroppar
  • Hantering av viltet i skogen (passning, transport) och i slaktboden (flåning, putsning)
  • Grovstyckning och finstyckning av våra vanligaste viltarter
  • Tillvaratagande av troféer och skinn
  • Identifiering av skottskadade partier av slaktkropp samt grundläggande kunskaper om sjukliga förändringar

Praktiska övningar tillkommer i styckning av hjortvilt samt någon art av småvilt (eller tamdjur med liknande anatomi som något jaktbart småvilt) och i mån av möjlighet flåning och passning av vilt samt sågning av trofé från hjortvilt. Då praktiska övningar är beroende av tillgång till slaktkroppar varierar antalet djur som styckas och arten på dessa från gång till gång.

Pris för kursen tillvaratagande av vilt: 2 000 kr inkl. moms / deltagare. Är ni en grupp som vill gå kan kursen anordnas på annan ort mot resetillägg. Kursen sträcker sig över 2 dagar.

  •  Kurslitteratur "Passa, Flå och Stycka" från Jägarnas Riksförbund ingår.

Genomförda kurser

Forsliden, Burträsk 2019-10-05 - 2019-10-06

Årets kurs genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Bjurholmskontoret, och var förlagd till älgjaktens uppehåll. Det blev en fantastiskt lyckad helg, och stämningen var verkligen på topp hela kursen! Ett glatt gäng på 11 deltog på årets kurs.

Första dagen kunde en av deltagarna, Guri, ta med 12 höns som gruppen tillsammans styckade och detta var ett mycket uppskattat inslag! Resten av lördagen ägnades åt teori om hur man hanterar fällt vilt från skottillfället fram till färdigt livsmedel. På söndagen åkte vi till Åbyn utanför Burträsk och styckade en älgkalv. Denna älgkalv sköts uppe i Norrbotten och fick resa ner till Burträsk för kursen (det är inte uppehåll under brunsten i älgjakten i Norrbotten). Det blev en del nya erfarenheter då vi lade sågen åt sidan och styckade så mycket som möjligt med bara kniven! Samarbetet fungerade enormt fint trots att det var så många som delade på en älg.

Godkända på kursen:

Olof & Marlén Stenlund, Vännäs

Frans Söderman & Ulrika Sundberg, Fällfors (Norrfors)

Jonas Öhrberg & Camilla Edlund, Hjåggsjö

Per Jonas Blind, Umeå

Anders Kohkoinen, Umeå

Nicklas Fransson, Umeå

Cathrine Pålsson, Fällfors (Robertsfors)

Guri Tjärnström, Karlsmyr