B-kullen, f. 2019-12-13

Kennelns andra kull föddes 2019-12-13, efter Vilde och undan Hilma. Båda föräldrarna är mina egna hundar och de är båda fullgoda jakthundar. Det blev även denna gång fem valpar i kullen, varav en hane och fyra tikar.

Båda föräldrarna började jaga tidigt och har väldigt goda spåregenskaper, Vilde spårar endast i markvittring både under jakt och eftersök medan Hilma nyttjar främst markvittring men kan under gynnsamma förhållanden gå över på vindvittring för att snabbare få upptag eller ta sig fram till eftersökt vilt. Särskilt Vilde har mycket god förmåga att reda ut kalla spår men har en tendens till envist rotande, även Hilma kan kallspåra.

De jagar som ståndhundar med väldigt stor självständighet och båda har minimal eller ingen förarkontakt under sök. De har mycket stark rovviltskärpa, Vilde har alltid valt rovvilt framför klövvilt och Hilma har kommit att göra det alltmer med åldern. De har båda den dådkraft och mod som krävs för att på egen hand stånda stora rovdjur. Vilde är väldigt gles i skallet och skäller 50 - 60 skall / minut och är ganska hård i skallet, medan Hilma har något tätare skall med 65 - 70 skall / minut.

Förhoppningsvis nedärver de goda och tidiga jaktegenskaper och spårnoga hundar som företrädesvis spårar i markvittring.